2019/02/15

Antibiotikaronder vid svenska sjukhus

Thomas Tängdén och Annabel Peyravi Latif  vid Infektionskliniken i Uppsala har sammanställt en rapport om antibiotikaronder i Sverige som presenterades i samband med en workshop 5 februari i år.

Rapporten baseras på svenska erfarenheter, enkät inför och under en workshop 2018 med gruppdiskussioner och aktuell litteratur.

Det finns ett stort nationellt intresse att arbeta med antimicrobial stewardship och flera sjukhus har goda erfarenheter av arbete med antibiotikaronder.

Författarna ger förslag till antibiotikaronders genomförande, dokumentation och utvärdering som ställer krav både på genomförare och mottagande personal på avdelningen där patienterna vårdas. Team-arbete och kommunikation mellan specialiteter är avgörande för att ronderna ska få önskad och bestående effekt. Finansiering och tillgång på infektionsläkare är nyckelfaktorer för långsiktighet och successiv utbyggnad till relevanta avdelningar på akutsjukhusen.

Länk till rapporten

 


Rapport