2016/06/07

Antibiotikaronder på sjukhus. Fyra regionala workshops i höst

Strukturerad uppföljning av antibiotikabehandling på sjukhus via antibiotikaronder är en viktig del av Antimicrobial Stewardship.
Programråd Strama vill stimulera denna utveckling genom att ordna fyra regionala workshops i höst.
Datum:
Göteborg 22/11
Jönköping 23/11
Stockholm 7/12
Umeå 8/12 (med möjlighet till uppkoppling på videomöte)
Målgruppen är Infektionsläkare, chefer för Infektionskliniker, lokala Strama, chefsläkare, andra viktiga lokala tjänstemän, chefer från kliniker där vi vill göra ronder t.ex medicinkliniker.
Workshopen kommer innehålla beskrivning av Antimicrobila Stewardship, Fredrik Resman från Malmö presenterar sina och Skånes erfarenheter av antibiotikaronder, utrymme för presentationer av lokala erfarenheter från regionen. Tid för diskussion om målsättning, praktiskt genomförande, planering och ekonomi.
Mer information och möjligheten till anmälan kommer senare

Workshop