2019/11/18

Antibiotikaronder på alla akutsjukhus

Antibiotikalyftet del 2

Nationella Strama söker resurser via en överenskommelse med Socialdepartementet för att tillsammans med regionerna genomföra ett breddinförande av antibiotikaronder på alla relevanta avdelningar på landets akutsjukhus

Antibiotikaronder innebär att en infektionsläkare besöker en vårdavdelning på fasta tider två gånger per vecka. Tillsamman med ansvariga läkare på enheten går man igenom alla patienter med antibiotikabehandling. Normalt sett så tar det 30-60 minuter per avdelning

Idag sker antibiotikaronder på ca 100 vårdavdelningar/vecka i Sverige. Erfarenheten så här långt talar för att vi bör bygga ut detta systematiska arbetssätt på alla akutsjukhus. Ronderna bidrar till att patienterna får behandling i linje med behandlingsrekommendationerna med rätt terapival och ofta kortare behandlingstider

Referenser:

https://strama.se/wp-content/uploads/2019/02/Strama-Rapport-antibiotikaronder-Feb-2019.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4567088/pdf/ofv042.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963928/pdf/12913_2016_Article_1565.pdf


Antibiotikalyftet