2017/04/27

Antibiotikaresistens oroar mest

SOM-institutet (Samhälle Opinion Medier) har publicerat en rapport som bland annat beskriver vad svensk samhällsoro med data från 2016.
På delad första plats kommer oro för antibiotikaresistens och klimatförändringar, både på 49%. För antibiotikaresistens är ökningen stor från 29% 2015.
Grupper som är mer oroade för antibiotikaresistens är äldre och högt utbildade. Inga skillnader utifrån partisympati.
Läs mer på bifogad fil från s.81 och framåt http://som.gu.se/digitalAssets/1624/1624162_som-seminariet-2017-fm.pdf

Nedan finns ett par ppt-bilder

som-amr-oro

Medvetenheten om problematiken med antibiotikaresistens är väl spridd i befolkningen underlättar arbetet med att motverka uppkomst och spridning.

 


Rapport