2019/05/10

Antibiotika på recept fortsatt nedåt

Folkhälsomyndighetens månadsstatistiken över antibiotikaförsäljning i öppenvård visar att under april månad hämtades 23,28 recept per 1000 invånare ut i riket. Detta är 1,3 recept färre än föregående månad .

Vid en jämförelse av den senaste 12-månadersperioden (maj 2018 – april 2019) med den dessförinnan (maj 2017 – april 2018), har antibiotikaförsäljningen på riksnivå minskat med 5 %, det betyder 288 rec/1000 inv

Under samma period har försäljningen minskat i 20 regioner och varit oförändrat i 1 region. Med en minskning på 8 % var det Blekinge och Kronoberg som minskade sin försäljning mest under den senaste 12-månadersperioden.

Länk till statistiken


Förskrivning