2019/11/04

Antibiotikaellerinte uppdaterad

Antibiotikaellerinte är en webbutbildning för allmänheten som är producerad av Strama Stockholm. Den är nu uppdaterad avseende både innehåll och layout.

Utbildningen ger kunskap om hur du kan tänka vid vanliga infektioner.

Tillsammans kan vi minska onödig användning av antibiotika och undvika att bakterier blir resistenta, alltså motståndskraftiga.

Länk till utbildningen


Webbutbildning