2023/02/07

Aktuell information om alternativ vid bristsituationer kommer framöver publiceras i App Strama Nationell

 

Nu finns en ny samlingssida ”Alternativ vid bristsituation av antibiotika” med hänvisning till hantering vid brist av olika preparat och var man hittar information om läkemedelstillgång. Samlingssidan finns publicerad i kategori ”Allmänt” i App Strama Nationell. Informationen kommer utökas och uppdateras fortlöpande i nära samarbete med läkemedelsverket.

I appens samtliga rekommendationer finns en ny underrubrik ”Alternativ vid bristsituationer av antibiotika” med länk till samlingssidan. I kategori slutenvård ligger den nya underrubriken efter antibiotikabehandling vid allvarlig pc-allergi, i kategori öppenvård finns den sist i rekommendationerna, vilket den även gör under rekommendationerna för antibiotikaval vid behandling och profylax i kategori tandvård.


Bristsituationer