2018/06/11

Färre antibiotikarecept

Folkhälsomyndigheten presenterar sammanställning av månadsstatistik över antibiotikaförsäljning i öppenvård till och med 31 maj 2018.

Under maj månad hämtades 23,61 recept per 1000 invånare ut i riket. Detta är 0,15 recept färre än föregående månad och 1,45 recept färre än motsvarande månad föregående år (maj 2017).

Vid en jämförelse av den senaste 12-månadsperioden (juni 2017 – maj 2018) med den dessförinnan (juni 2016 – maj 2017), har antibiotikaförsäljningen på riksnivå minskat med 3 %. Under samma period har försäljningen minskat i 19 län/regioner, ökat i 1 län/region och är oförändrad i 1 län/region. I Uppsala minskade försäljningen mest under den senaste 12-månadersperioden med en minskning på 7 %. Efter Uppsala hittar vi Stockholm och Västmanland samt Örebro och Västnorrland som alla minskade sin försäljning med 5 % vardera.

Länk till statistiken

 


Förskrivning