Informationsmaterial till personal och patienter (anhöriga) från Strama VGR

Strama VGR har med stöd från Nationella Strama tagit fram informationsmaterial (broschyrer + affischer).

Bakterier i urinen hos äldre och När hjälper antibiotika?

Materialet är översatt till sju språk.

Kopplat till materialet om bakterier i urinen hos äldre finns  kort presentation med talad text (svenska) för vårdpersonal, tex på SÄBO att titta på.
Till när hjälper antibiotika? finns en film, anpassad till tex väntrummet varför den är ljudlös. De kan ses via internet (Youtube, Vimeo) på t ex mobil/padda/dator.

Allt material finns som pdf-filer för utskrift på Strama VGRs hemsida: www.vgregion.se/strama. Där finns också länk till filmerna.
Materialet finns under fliken informationsmaterial: www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/strama/informationsmaterial

Tryckfiler finns att ta del av. Det går bra att byta till era egna loggor i dessa filer. Vi har lagt in en diskret mening om att materialet är framtaget av Strama VGR ihop med Nationella Strama. Vi ser gärna att den är kvar om ni byter till egna loggor.

Om ni önskar tryckfiler så maila till Strama VGRs funktionsbrevlåda: strama.vgr@vgregion.se så kommer de att förse er med filerna.

Strama VGR hoppas materialet ska vara till nytta.

Förkylt

Boken Förkylt riktar sig till barn mellan 5-8 år och handlar om ett barn som får en förkylning. Syftet är att öka kunskapen kring vad en förkylning innebär.

Boken är framtagen av Strama Stockholm och skriven av barnboksförfattaren Arne Norlin.

Boken är tänkt att delas ut till intresserade barn i samband med besök på vårdcentraler och barnavårdscentraler. Lägg helst inte boken i väntrummet. Utan låt gärna sjuksköterskor och läkare dela ut boken i samband med personliga besök. Den fungerar bra på sjuksköterskors triage-mottagningar och på BVC kan den överlämnas som en liten present i samband med 5-års besök.

Finns även översatt till engelska www.janusinfo.se/download/18.4034fea1677d73e07a2e42e/1544422317011/Cold.pdf

och arabiska www.janusinfo.se/download/18.287c25da16d5d99b72b1c049/1569329986452/Forkylt-arabiska.pdf

 

Man kan även beställa boken.

 

Material från Strama Region Gävleborg

Lokalt producerat stramainfomaterial från region Gävleborg.

Det går bra att göra egna lokala varianter av trycksakerna så länge Strama Region Gävleborg anges som källa.
Kontakta Strama Region Gävleborg för att få önskad word/ppt-fil.

Preparatkort och Bakteriekort är vidareutvecklat efter en idé från Strama UppsalaStramautbildning på BVC Strama Halland

BVC utbildningFöräldrautbildning är en inarbetad verksamhet på flertalet barnavårdscentraler (BVC) i landet. Flera träffar med olika teman brukar ingå under barnets första levnadsår. Gemensamt för många småbarnsföräldrar är att i ett-års åldern närmar sig förskolestarten. Det är positivt ur många aspekter. Det är också en tid då många upplever att barn blir mer sjuka, som regel i olika infektioner.
Utbildningen ”Barn, infektioner och antibiotika” syftar till att ge kunskap och förståelse kring vardagliga infektioner hos barn. Den avser också skapa insikt i varför antibiotika inte alltid är ett självklart val.
Vårt förslag är att föräldragruppen inbjuds till BVC kring temat ”Barn, infektioner och antibiotika” då barnen är cirka 10 -15 månader gamla.

Hörnstenar i utbildningen är bildspel, manual och broschyr.

Länk till utbildningsmaterial

 

Material för Stramaarbete inom tandvården, Halland

Inför antibiotikadagen 18 nov 2013 har Strama Halland satt ihop ett bildspel att gå ut i väntrums-TV. Det bygger lite på tidigare material från ECDC. Halland ställer detta vänligen till förfogande för användning även i andra landsting, och man får även modifiera efter egna behov. Dock är det ju alltid trevligt med åtminstone en liten hänvisning till ursprunget!

Undervisningsmaterial för grundskola och gymnasium från Strama Västernorrland

Materialet är helt färdigt att spridas till lärare i grundskolor och gymnasier. Framställt av Elin Forsgren, årskurs 3 i Nolaskolans gymnasium, Örnsköldsvik. Själva utbildningsmaterialet i sin helhet är pdf-filen, och en kort presentation av materialet från Stramadagen 2014 medföljer som ppt-fil
Bildspelet hänvisar även till en tolv sidor lång powerpointpresentation som översiktligt och med en liten fördjupning behandlar ämnet antibiotikaresistens

Bildspel för väntrummet från Strama Halland

Inför antibiotikadagen 18 nov 2013 har Strama Halland satt ihop ett bildspel att gå ut i väntrums-TV. Det bygger lite på tidigare material från ECDC. Halland ställer detta vänligen till förfogande för användning även i andra landsting, och man får även modifiera efter egna behov. Dock är det ju alltid trevligt med åtminstone en liten hänvisning till ursprunget!

Material från Strama Region Uppsala

Förskriva, avvakta eller avstå antibiotika? För att underlätta i denna bedömning och i kommunikationen med patient och anhöriga har Strama Region Uppsala samlat aktuellt informationsmaterial nedan.

Öppenvård

Slutenvård

Det går bra att göra egna lokala varianter av trycksakerna så länge Strama Region Uppsala anges som källa. Kontakta Strama Region Uppsala för att få önskad word/ppt-fil.