Patientinformationsblad

Folkhälsomyndigheten har med stöd av Stramarådet tagit fram patientinformation i form av faktablad om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor. Dessa kan överlämnas till patienten vid läkarbesöket och innehåller råd om när antibiotika ska användas eller inte användas vid dessa infektioner, förväntat förlopp av infektionen och när det finns skäl att uppsöka läkare igen. Dessutom finns ett blad med åtta vanliga frågor och svar om förkylning. samt ett blad om bakterier i urinen hos äldre

Syftet är att bladen ska kunna ge stöd i mötet mellan patienten och läkaren eller mellan patienten och sjuksköterskan. De är alltså framförallt tänkta att användas i samband med ett besök på vårdcentral. Nästan alla blad går att ladda ner på svenska, finska, engelska, arabiska och spanska.

Antibiotika och ont i bihålorna                                                        Antibiotika och luftrörskatarr
Antibiotika och halsont                                                                       Antibiotika och öroninflammation

Förkylning                                                                                               Antibiotika och svinkoppor
Bakterier i urinen

Skydda antibiotikan

Informationsmaterial om användning av antibiotika

SKL har tagit fram en kort skrift om antibiotika som finns på olika språk

Svenska, arabiska, persiska, Somaliska, sorani och spanska

Länk till dokumenten