Patientinformationsblad

Folkhälsomyndigheten har med stöd av Stramarådet tagit fram patientinformation i form av faktablad om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor. Dessa kan överlämnas till patienten vid läkarbesöket och innehåller råd om när antibiotika ska användas eller inte användas vid dessa infektioner, förväntat förlopp av infektionen och när det finns skäl att uppsöka läkare igen. Dessutom finns ett blad med åtta vanliga frågor och svar om förkylning. samt ett blad om bakterier i urinen hos äldre

Syftet är att bladen ska kunna ge stöd i mötet mellan patienten och läkaren eller mellan patienten och sjuksköterskan. De är alltså framförallt tänkta att användas i samband med ett besök på vårdcentral. Nästan alla blad går att ladda ner på svenska, finska, engelska, arabiska och spanska.

Antibiotika och ont i bihålorna

Antibiotika och luftrörskatarr

Antibiotika och halsont

Antibiotika och öroninflammation

Förkylning

Antibiotika och svinkoppor

Bakterier i urinen

Skydda antibiotikan

Bakom ”Skydda antibiotikan” finns 26 myndigheter och organisationer med kunskap inom allt från sjukvård, djurhälsa och mat till läkemedel, jordbruk och hav. Vår uppgift är att sprida kunskap. Både om de stora utmaningar vi står inför men också om vad du som enskild individ kan göra för att påverka.

Läs mer här:

Informationsmaterial om användning av antibiotika

SKR har tagit fram informationsmaterialet ”Blir man fortare frisk med antibiotika?” som finns på sex olika språk:

svenska, arabiska, persiska, somaliska, sorani och spanska.

Materialet hittar du här.