1177.se Information om antibiotika, resistens och behandling

Information om antibiotika, resistens och olika infektionssjukdomar från 1177.se.  1177 erbjuder bl a råd om läkemedel och sjukdomar. 1177 drivs av Inera AB, ett bolag som ägs gemensamt av Sveriges landsting och regioner. De nationella medicinska texterna skrivs av läkare, sjuksköterskor, tandläkare och apotekare från hela landet. Innehållet bearbetas och granskas sedan i flera steg före publicering och texterna uppdateras regelbundet av nationella redaktionen för 1177.se  Tjänsten drivs utan kommersiella intressen.
Klicka här för att komma till 1177.

Antibiotika eller inte

Ger dig kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Framtagen i samarbete mellan Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Landsting.
Länk till Antibiotika eller inte

Skydda antibiotikan

Antibiotika är något av det mest värdefulla vi har. Antibiotika räddar liv och vi har länge tagit den möjligheten för given. Idag ökar antibiotikaresistensen i hela världen. För att bromsa utvecklingen måste alla bidra. Vi behöver antibiotika även i framtiden. 23 myndigheter och organisationer arbetar tillsammans med Skydda antibiotikan.
Länk till hemsidan Skydda antibiotikan

När barnet blir sjukt

Föräldrainformation om infektioner hos barn. Finns översatt till 14 olika språk

Filmer

Förkyld? Antibiotika hjälper inte mot förkylningsvirus

Antibiotika – bara när det behövs
Den här filmen har gjorts i samband med den Europeiska antibiotikadagen, ett EU-initiativ med syfte att uppmärksamma vikten av att stoppa all onödig antibiotikaanvändning