Faktablad från React

Det internationella nätverket ReAct – Action on Antibiotic Resistance – har publicerat faktablad om resistensbördan på några medicinska områden. Faktabladen är på engelska

Fakta om antibiotika från RAF