2022/09/20

Välkommen att anmäla dig till årets Antibiotikaforum!

 

Tid: den 17:e november 9.30-16.00

Plats: City Conference Centre- Folkets Hus Stockholm, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

 

Vi planerar att genomföra dagen som ett fysiskt möte och kommer ha utställningsytan Torget i år igen.

Vill ni ställa ut kontakta oss redan nu på antibiotikasamverkan@Folkhalsomyndigheten.se

 

Innehåll

Ex på innehåll: Tillbakablick 10 år, Föreläsningar med fokus på forskning baserade på de sju delmålen i strategin, Nulägesbeskrivning – vad är på gång internationellt och nationellt.

Fullständigt program kommer att skickas till anmälda deltagare längre fram.

 

Målgrupp

Forumet riktar sig till personer och organisationer som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

 

Kostnad

Deltagandet är utan kostnad.

 

Anmälan

Anmälan är bindande men inte personlig. Vill ni överlåta en plats till annan person, kontakta antibiotikasamverkan@folkhalsomyndigheten.se

 

Kontakt gällande programmet

antibiotikasamverkan@folkhalsomyndigheten.se

 

Anmäl dig här

www.folkhalsomyndigheten.se/konf20221117

 

Vänliga hälsningar,

Samverkansfunktionen mot Antibiotikaresistens