2019/09/12

Svebar/Stramadagen 14 november 2019

Workshop om antibiotikaresistens med fokus på blododlingar.
Dagen blir i Stockholm på Saturnus konferens, Hornsgatan 15.
Vi erbjuder nu åter möjlighet för representanter från landets kliniska mikrobiologiska laboratorier respektive Strama att mötas i en gemensam workshop.

Aktuellt program för dagen

se vidare under utbildningar/workshops – kommande


Workshop