2022/07/14

Svebar-Stramadagen 6 december

 

Boka in tisdag den 6 december för årets Svebar-Stramadag.

Vi erbjuder återigen representanter från landets kliniska mikrobiologiska laboratorier respektive Strama att mötas i en gemensam workshop för att diskutera antibiotikaresistensdata.

Program samt länk för anmälan kommer efter sommaren.

Återkoppla gärna önskemål om program/diskussionspunkter till asa.a.olsson@akademiska.se eller till Svebargruppen: svebar@folkhalsomyndigheten.se

 

Vi hoppas kunna ses i Stockholm, på Folkhälsomyndigheten.

 

Med en önskan om en fortsatt skön sommar!