2020/06/15

Svebar – Stramadag 2020 INSTÄLLD

På grund av det rådande läget med covid-19 har Folkhälsomyndigheten i samråd med nationella Strama beslutat att ställa in Svebar/Strama-dagen 2020.

En bidragande faktor till beslutet är att vi tycker att det fysiska mötet är viktigt för vårt samarbete och har därför valt att inte anordna ett webbinarium.

Vi avser att återkomma med förnyade krafter och aktuella resistensdata nästa år.


Svebar