2021/11/18

Tack för årets Stramadag!

Vi vill tacka alla deltagare på årets Stramadag för en intressant och inspirerande dag 19 maj! Ett särskilt tack till er som föreläste eller på annat sätt bidrog till programmet.

Tack också till er som fyllt i utvärderingsenkäten som skickats ut. Er feedback är värdefull för planeringen av kommande Stramadagar.

Väl mött nästa år!

 


Utbildning