2020/08/28

PrimärvårdsKvalitet anordnar webbinarier

I juni 2020 kunde 950 vårdcentraler följa sina resultat i PrimärvårdsKvalitet, vilket utgör ca 80% av Sveriges vårdcentraler. NAG Strama, Folkhälsomyndigheten (FOHM) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samarbetar kring att stötta er i Stramagrupperna att använda PrimärvårdsKvalitet i ert arbete för en förbättrad antibiotikaanvändning. Under våren 2020 bildades Samarbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet där även representanter för fyra regionala Stramagrupper ingår. Syftet är att samordna arbetet, komplettera varandra och undvika dubbelarbete. En gemensam handlingsplan för långsiktigt arbete håller på att tas fram.

Här kommer information från gruppen om att SKR under hösten anordnar flera webbinarier om PrimärvårdsKvalitet. För ytterligare information och anmälan se http://primarvardskvalitet.skl.se/

  • 11 september kl 10-12: Hur organiseras arbetet med PrimärvårdsKvalitet i olika regioner?
  • 24 september kl 9-11: Stöd till vårdcentralernas utveckling mot en bättre hälsa och vård med hjälp av PrimärvårdsKvalitet
  • 29 september kl 9-10: Lanseringswebbinarium av PrimärvårdsKvalitets indikatorrevision för 2021
  • 10 december Save-the-date: Indikator-workshop (sår, rehab, ångest, depression)

 

Samarbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet

Gunilla Skoog Ståhlgren, FOHM (Sammankallande)
Annika Hahlin, NAG Strama
Stina Gäre Arvidsson, SKR
Malin André, SKR/Fohm
Christina ”Tinna” Åhrén, Strama Västra Götaland
Denny Björk, Strama Västra Götaland
Hélène Rödin, Strama Stockholm
Johan Bergström, Strama Halland
Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala
Ulrica Dohnhammar, FOHM
Karin Carlin, FOHM
Jenny Hellman, FOHM
Christer Norman, FOHM/SLL


PrimärvårdsKvalitet