2022/11/09

Kurs i lokalt Stramaarbete 15-16 mars 2023 – save the date!

 

Nationella arbetsgruppen Strama tillsammans med Stramanätverket och Folkhälsomyndigheten bjuder in till kurs i lokalt Stramaarbete (s.k. ”Långholmendagarna”). Denna gång kommer vi att hålla till på Villa Källhagen, Stockholm.

Kursen riktar sig framför allt till nya medlemmar i Stramagrupperna runt om i landet, men även mer erfarna medarbetare kan ha glädje av kursen. Alla yrkesgrupper är välkomna såsom apotekare, läkare och sjuksköterskor från olika specialiteter. Varje Stramagrupp har minst en garanterad plats.

Grundtanken med kursen är att kursdeltagaren ska få möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer med deltagare från andra regionala Stramagrupper. Vi hoppas att kursen ska vara inspirerande i det fortsatta arbetet och hälsar nya medarbetare särskilt välkomna.

Save the date! Mer info kommer.


Utbildning