2020/07/01

Antibiotikaforum 20 november 2020

Välkommen till Antibiotikaforum!

I och med den pågående pandemin har vi fått tänka om när det gäller det årligen återkommande eventet Antibiotikaforum. Detta år kommer forumet att hållas digitalt.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner eller har intresse i dessa frågor.

Årets program har temat ”Antibiotikaresistens – den dolda pandemin” och kommer att innehålla lärdomar från arbete med komplexa frågor där hela samhället berörs. Vad har dessa frågor gemensamt och vad krävs för att lösa dem?

Praktiska detaljer
Lägg in/uppdatera era kalendrar med följande: fredag 20 november, 09.30-14.00.

Program och länk till anmälan kommer inom kort.

Konferensen är kostnadsfri.

Kontakt
Frågor om programmet
Jonas Fuks; jonas.fuks@folkhalsomyndigheten.se

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning; konferens@folkhalsomyndigheten.se

 

Vänliga hälsningar,

Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket


Antibiotikaforum