Lokala rekommendationer

Region Norrbotten: Öppenvård- och slutenvårdsrekommendationer
Region Västerbotten: Terapirekommendationer för öppenvård
Region Västernorrland: Rekommendationer
Region Jämtland-Härjedalen: Z-läkemedel
Region Gävleborg: Rekommendationer för öppenvård, slutenvård, tandvård och veterinär
Region Dalarna: Antibiotikarekommendationer
Region Värmland: Terapirekommendationer
Region Örebro: Rekommendationer för öppenvård, slutenvård och profylax
Region Västmanland: Antibiotikarekommendationer
Region Uppsala: Rekommenderade läkemedel
Region Stockholm:  Kloka listan infektioner
Region Södermanland: Reklistan
Västra Götalandsregionen: Vård- och behandlingsprogram
Region Östergötland: Reklista
Region Jönköpings län: Fakta allmänt kliniskt kunskapsstöd infektion och smittskydd
Region Kalmar: Rekommenderade läkemedel i Kalmar
Region Gotland: Rekommenderade läkemedel
Region Halland: Terapirekommendationer öppen och sluten vård
Region Kronoberg: Antibiotikaguide
Region Skåne: Antibiotikaval öppenvård
Region Blekinge: Antibiotikaval öppenvård