Primär eradikering av Helicobacter pylori vid brist på klaritromycin

Tillgången till särskilt mindre förpackningar med klaritromycin kommer att variera närmaste månaderna. Om klaritromycin i lämplig förpackning inte finns att tillgå rekommenderar Nationella Strama alternativa behandlingsregimer vid primär eradikeringsbehandling av Helicobacter pylori.

Primär eradikering av Helicobacter pylori vid brist på klaritromycin – Strama 2024-06-12

Vid brist på amoxicillin 2024-04

Uppdatering 2024-05-17: Nu finns åter förpackningar med amoxicillin tabletter på 750 mg tillgängliga på apotek.

 

Tillgången till tabletter med amoxicillin för infektionsbehandling är mycket ansträngd och för närvarande finns endast dispergerbara tabletter på 1 g tillgängliga. Dessa är delbara.

Förslag vid brist på amoxicillin 2024-04-03

Bilagor – SPC för licenspreparat med amoxicillin, oral suspension:

amoxicillin-aurobindo-us

amoxicillin-jamp-ca

amoxicillin-oral-sus-aurobindo-us

amoxicillin-oral-susp-sandoz-nl

amoxicillin-sandoz-granulat-ch(1)

Vancomycin inf 2023-10

Vancomycin inf kommer att vara restnoterat (både 500 mg och 1 g) under november 2023. Det finns tillgängliga licenspreparat och kontakta apotek för alternativ.

Brist på fenoximetylpenicillin 2023-09

Uppdatering 2024-05: Tillgången till PcV är nu i princip normaliserad och endast ett fåtal förpackningar är fortfarande restnoterade.

 

Just nu är det brist på flera förpackningar med fenoximetylpenicillin (PcV). Ett antal månader framöver kommer tillgången att variera.

Som det ser ut i nuläget finns fenoximetylpenicillin tillgängligt, men i ett begränsat antal förpackningsvarianter. Tänk på att tillgången till oral suspension ska reserveras till barn.

Fenoximetylpenicillin bör så långt det är möjligt användas i första hand där det är rekommenderat.

Vid svårigheter att hitta lämplig förpackning med fenoximetylpenicillin får individuell bedömning göras vad gäller behandlingsalternativ utifrån den aktuella patienten. Vid behov kan tabletter med fenoximetylpenicillin delas för att ersätta styrkor med brist. Fenoximetylpenicillin är atoxiskt och därför kan till exempel doser om 1 g ersättas med 1,2 g.

Brist på fenoximetylpenicillin – Janusinfo.se

Vid brist på erytromycintabletter 2023-06

Brist på erytromycin-tabletter – Janusinfo.se

Vid brist på amoxicillin-klavulansyra 2023-06

Förslag vid brist på amoxicillin-klavulansyra

Ersättning för erytromycin Abboticin tabl 250 mg 2023-06

Ersättning för erytromycin Abboticin tabl 250 mg 2023-06

Vid brist på vancomycin 2022-04

Brist på vancomycin 220408

Brist på ceftibuten 2021-06

Brist på ceftibuten 210629

Alternativa antibiotika vid brist på cefotaxim 2020

På grund av ökande användning och/eller störningar i produktionen finns det under 2020 risk för
brist på cefotaxim. Med anledning av detta har Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) tagit
fram denna vägledning med beskrivning av alternativa preparat. De angivna preparaten är
acceptabla alternativ i händelse av brist på cefotaxim och vid angivna indikationer. De ska däremot
inte betraktas som generella ersättningspreparat för cefotaxim i ett normalläge.

Länk till kunskapsunderlag från RAF