Strama i samarbete med Cancerfonden

Nationella Strama har i ett samarbete med Cancerfonden tittat på i vilken utsträckning patienter med nydiagnostiserad cancer hämtar ut antibiotikarecept jämfört med hela befolkningen.

Av 68 810 individer med nydiagnostiserad tumör i Cancerregistret 2021 så hämtade 41,9 % ut minst ett recept på antibiotika under samma år jämfört med 13,4 % av hela befolkningen. I princip sågs en tre gånger så stor ”risk” att en individ med nydiagnostiserad tumör under 2021 hämtade ut ett antibiotikarecept. Under år 2022 var det 29,5 % av individerna med nydiagnostiserad tumör 2021 som hämtade ut minst ett recept på antibiotika jämfört med 14,6 % i hela befolkningen. Året efter diagnos sågs alltså en dubbelt så stor ”risk” att en individ med nydiagnostiserad tumör 2021 hämtade ut ett antibiotikarecept. Totalt var det 54,8 % av individerna med nydiagnostiserad tumör som hämtade ut något recept på antibiotika under 2021 och/eller 2022. Detta är en väsentligt högre andel antibiotikabehandlade jämfört med befolkningen i stort och visar att tillgång till fungerande antibiotika är viktigt för patienter med nydiagnostiserad cancertumör.

Rapport projekt Cancerfonden och Strama

240522_Pressmeddelande AMR_undersökning

 

Här hittar du mer om detta på Cancerfondens hemsida:

Ökad antibiotikaresistens riskerar göra vissa cancerbehandlingar oanvändbara inom tio år | Cancerfonden

 

r

Reportage om Stramas grundare Otto Cars

Antibiotika – en tyst pandemi

 

Antibiotikaresistens – En tyst pandemi

Läkartidningen: Stramas 10-punktsprogram uppdaterat

Uppdaterat program ska minska antibiotikaresistensen i vården

Läkartidningen: Strama VGR 10 år

Från rött till grönt efter tio år med Strama i Västra Götaland

 

Från rött till grönt efter tio år med Strama i Västra Götaland (lakartidningen.se)

 

ABR-Scan

ABR-Scan är ett urval av nyligen publicerade nyheter och vetenskapliga artiklar på området antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning. Artiklarna väljs ut av Enheten för Antibiotika och Vårdhygien på Folkhälsomyndigheten och har publicerats i olika vetenskapliga tidskrifter.
Observera att de externa länkarna inte är faktakontrollerade. Listan är på inget sätt fullständig och speglar inte nödvändigtvis Stramas åsikter

The publications included in the scan are: Antimicrobial Agents and Chemotherapy, British Medical Journal, Clinical Infectious Diseases, Clinical Microbiology and Infection, Emerging Infectious Diseases, Eurosurveillance, Infection Control & Hospital Epidemiology, Infectious Diseases, JAMA - The Journal of the American Medical Association, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Journal of Hospital Infection, Journal of Infectious Diseases, Lancet, Lancet Infectious Diseases, New England Journal of Medicine, Pediatrics and Scandinavian Journal of Primary Health Care. In addition, other articles from other publications can be included.

Artiklar från 2020