ABR-Scan

ABR-Scan är ett urval av nyligen publicerade nyheter och vetenskapliga artiklar på området antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning. Artiklarna väljs ut av Enheten för Antibiotika och Vårdhygien på Folkhälsomyndigheten och har publicerats i olika vetenskapliga tidskrifter.
Observera att de externa länkarna inte är faktakontrollerade. Listan är på inget sätt fullständig och speglar inte nödvändigtvis Stramas åsikter

The publications included in the scan are: Antimicrobial Agents and Chemotherapy, British Medical Journal, Clinical Infectious Diseases, Clinical Microbiology and Infection, Emerging Infectious Diseases, Eurosurveillance, Infection Control & Hospital Epidemiology, Infectious Diseases, JAMA - The Journal of the American Medical Association, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Journal of Hospital Infection, Journal of Infectious Diseases, Lancet, Lancet Infectious Diseases, New England Journal of Medicine, Pediatrics and Scandinavian Journal of Primary Health Care. In addition, other articles from other publications can be included.

Artiklar från 2020