IVA-Strama

Intensivvårds-Strama (IVA-Strama) som bildades år 2000 hade som mål att initiera en systematisk, kontinuerlig registrering och analys av intensivvårds­avdelningarnas infektionsproblematik. De parametrar som registrerades var: sjukhus- och IVA-demografi, antibiotikaförbrukning, antibiotikaindikationer, resistensläge och vårdhygien.

Syftet var att med stöd av dessa data kunna minska vårdrelaterade infektioner på IVA, optimera antibiotikaanvändningen och minska uppkomsten och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.