Antibiotikasmarta sjuksköterskor

I en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens behöver allas kompetens tas tillvara.

Sjuksköterskan har, som ansvarig för omvårdnad, ett stort ansvar i det multidisciplinära arbetet runt patienten när det gäller att undvika VRI, och samtidigt minska onödig antibiotikaanvändning till följd av det.

Strama har tagit ett nationellt initiativ till en särskild informationskampanj riktad till sjuksköterskor i slutenvård.
Syftet är att stärka och öka medvetenheten om antibiotikaresistens och sjuksköterskans betydelse för patientens bästa i den kliniska vardagen.

 

Presentation av Rondkort

 

Maila NAG Stramas funktionsbrevlåda för beställning av rondkortet Antibiotikasmarta sjuksköterskor. Minsta antal kort vid beställning: 100 st.