Om Primärvårdskvalitet

 

Primärvårdskvalitet är ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården och omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som gör det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt utan extraarbete. Vårdcentraler som använder Primärvårdskvalitet kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och följa upp vården av enskilda patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från hela landet. Strama är engagerade i infektionsindikatorerna i Primärvårdskvalitet och läs mer om användning av Primärvårdskvalitet ur ett Stramaperspektiv på SKR:s hemsida:

 

Strama | Primärvårdskvalitet | SKR

Samarbetsgrupp PVQ Stramas handlingsplan

Rekommenderade diagnoskoder för infektioner i öppenvården

Här finns rekommenderade diagnoskoder för infektioner i öppenvården samlade i ett nytt dokument från 2023. Koderna är även inlagda i strama-appens primärvårdsdel.