Resistensövervakning

När det gäller frågor som rör antibiotikaresistens bedrivs inom folkhälsomyndigheten ett omfattande arbete av mikrobiologisk och epidemiologisk resistensövervakning. Här ingår att upprätthålla och vidareutveckla metoder för verifiering av resistens, för epidemiologisk typning av resistenta bakterier, samt för extern kvalitetssäkring av resistensbestämningar.

Resistensövervakning Folkhälsomyndigheten

Antibiotika och antibiotikaresistens — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rapporter från Svebar 

Årsrapport Swedres-Svarm

Länkar till interaktiva databaser

ResNet är ett internetbaserat stödverktyg för registrering av laboratoriernas kvantitativa mätresultat (zoner och MIC-värden från ”100-stamsstudier” och sentinelövervakning).

Länk till ResNet

Europeisk statistik över antibiotikaresistens;

European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net) 

Resistensövervakning per bakterieart

Presentationer och bilder som visar statistik för olika antibiotikaresistenta bakterier från Folkhälsomyndigheten.