Statistik över antibiotikaförsäljning och resistensläge

Den läkemedelsstatistik som redovisas för Sverige bygger på Apotekens försäljning. Öppenvård inkluderar försäljning via förskrivning (recept och dosexpedierade läkemedel) medan Slutenvård inkluderar försäljning via slutenvårdsrekvisition. Försäljning per län baseras för öppenvård på folkbokföring och för slutenvård på kund (t.ex. sjukhus).