Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont

Broschyren togs fram i samband med europeiska antibiotikadagen 2008. Den är fyra sidor i A5-format, anpassad för dubbelsidig utskrift på A4.