Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Broschyren, som kallas Regnbågsbroschyren, har tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket. Den har funnits i flera upplagor och har spridits av Stramagrupper i samband med utbildningsinsatser för en klok antibiotikaanvändning.

Broschyren beställs från er lokala Stramagrupp.

En uppdaterad version (oktober 2023) finns här:

Ladda ner broschyren från Folkhälsomyndigheten.