Välkommen till Stramas webbplats

Strama – Samverkan mot antibiotikaresistens.
Patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens