Antibiotikasmart

Webbutbildning för läkare och sjuksköterskor som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Fokus ligger på den praktiska handläggningen av patienter och baseras på patientfall. Det finns fall både med inriktning på primärvård och slutenvård. Kursen innehåller också en teoridel samt ett diagnostiskt och avslutande kunskapstest. Hela webbutbildningen tar ungefär 40 minuter att genomföra,  men går att fördela på fler tillfällen. Framtagen av SKL och Strama (Strama Stockholm m.fl. Stramagrupper har varit med) i samarbete. Får användas fritt av alla.

Länk till antibiotikasmart

Sårsmart

Sårsmart.se är en webbutbildning med fokus på sårdiagnostik och omfattar sju typer av svårläkta sår med teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos och behandlingsval. Du kan själv välja vilka sårtyper du vill öva på och hur många fall du vill gå igenom. Utbildningen riktar sig framför allt till läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar med sår i öppenvården.

Vid svårläkta sår används antibiotika många gånger helt i onödan. De allra flesta sår är koloniserade med bakterier men långt ifrån alla behöver behandlas med antibiotika. Diagnostik av underliggande orsak är avgörande för rätt val av åtgärd vid svårläkta sår.

Utbildningen är framtagen av Strama Stockholm med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting och i samarbete med RiksSår.

www.sårsmart.se

Kostnadsfri utbildning om antibiotikaresistens online

Kursen ges via Uppsala universitet.

Mer information här