Stramadagen 22 maj 2019

Dagen arrangeras av Stramanätverket, Folkhälsomyndigheten och Nationella Strama med flera bidrag från lokala Stramagrupper.

Vi vänder oss till alla inom sjukvården som arbetar med eller är intresserade av arbetet mot antibiotikaresistens.

Innehåll

  • Nya behandlingsrekommendationer för öppenvård
  • Resultat från behandlingsstudie om tonsillit
  • Ny veterinärmedicinsk EU-lagstiftning och dess konsekvenser
  • Uppdatering kring antibiotikaronder
  • Ökande resistens mot Ciprofloxacin hos E. coli i blod – konsekvenser för behandling?Dessutom ger Danilo Lo Fo Wong från WHO:s Europakontor en uppdatering kring arbetet som sker på internationell nivå för att begränsa antibiotikaresistens utbredning och konsekvenser.
    Dessa punkter och många fler kommer att diskuteras under dagen. I vanlig ordning kommer vi också ha lokala bidrag som visar goda exempel på allt arbete som görs.

Program och anmälan till Stramadagen 2019