Långholmenutbildning 14-15 mars 2019

Långholmenutbildningen – utbildning i aktuellt Stramaarbete – äger rum 14-15 mars 2019.

Målgrupp för utbildningen är lokala Stramamedarbetare samt andra intresserade av Stramafrågor t ex Stramaambassadörer/kontaktpersoner på kliniker och vårdcentraler med flera.

Alla yrkesgrupper är välkomna såsom apotekare, läkare och sjuksköterskor från olika specialiteter.
Utbildningen är som tidigare ett samarbete mellan Nationella Strama, Stramanätverket och Folkhälsomyndigheten.

Vi ser gärna att samtliga landsting/regioner finns representerade.

Kursavgift 4500:- deltagaravgift, logi och måltider ingår.

Sista anmälningsdag 12 februari 2019

Preliminärt program för dagarna

Anmälan

Stramadagen 22 maj 2019

Dagen arrangeras av Stramanätverket, Folkhälsomyndigheten och Nationella Strama med flera bidrag från lokala Stramagrupper.

Nytt för 2019 är att dagen hålls i centrala Stockholm.

Program kommer