Långholmenutbildningen 2018

Långholmenutbildningen – utbildning i aktuellt Stramaarbete – äger rum 22-23 mars 2018

Målgrupp för utbildningen är lokala Stramamedarbetare samt andra intresserade av Stramafrågor t ex Stramaambassadörer/kontaktpersoner på kliniker och vårdcentraler med flera.

Alla yrkesgrupper är välkomna såsom apotekare, läkare och sjuksköterskor från olika specialiteter

Utbildningen är som tidigare ett samarbete mellan Programråd Strama, Stramanätverket och Folkhälsomyndigheten.

Utbildningen kostnadsfri och anmälan kan göras redan nu.

Program Stramautbildning på Långholmen 2018

Workshop om ”antibiotic stewardship” på sjukhus

Allt fler Stramagrupper har eller planerar för att öka stramainsatserna på våra sjukhus – en viktig del i detta arbete är antibiotikaronder. Dagen kommer helt att fokusera på stramafrågor för att öka och utvärdera följsamheten till behandlingsriktlinjerna inom sluten vård.
Stort fokus kommer att ligga på antibiotikaronder:

  • hur kan de genomföras
  • hur kan de utvärderas – effekt, ekonomi
  • hur har de gått för de som hållit på ett längre tag
  • hur kan de permanentas på sikt, organisatorisk tillhörighet, ekonomi

Vi kommer också att diskutera hur infektionsverktyget respektive rena rekvisitionsdata utnyttjas för att utvärdera antibiotikabruket på våra sjukhus och hur sjuksköterskor och kliniska apotekare kan bistå i Stramaarbetet.

Dagen är kostnadsfri och hålls i Stockholm 18 april 2018

Program för dagen

Anmälan görs senast 28 mars 2018

Stramadagen 2018

Datum för dagen är bestämt till 16 maj och kommer att vara på Arlanda som tidigare år.

Dagen arrangeras i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Program för dagen kommer längre fram.