Workshop om resistensdata 7 november 2017

Programråd Strama och Folkhälsomyndigheten  arrangerar gemensamt en dag om antibiotikaresistensdata ur ett empiriskt behandlingsperspektiv i Stockholm

7 november 2017 mellan 10.00-15.00 på SKL/Saturnus . Dagen är kostnadsfri och lunch serveras.

Målgrupp: Kliniska mikrobiologer samt Stramaverksamma läkare med intresse för antibiotikaresistensdata ur ett empiriskt behandlingsperspektiv och hur dessa bäst ska tas fram.

Anmäl dig till dagen Anmälningslänk

Preliminärtprogram Workshop resistensdata

 

Regionala workshop HALT 2017

Svenska HALT är en punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer på särskilt boende. Syftet med mätningen är att stödja det lokala arbetet med att förebygga infektioner förvärvade på särskilt boende samt att optimera antibiotikaanvändningen.
En målsättning med dagen är att deltagarna kan organisera och genomföra en effektiv och välplanerad HALT-mätning. Syftet med workshoparna är att motivera alla kommuner att delta i den årliga mätningen Svenska HALT samt att stimulera till användning av resultaten i ett systematiskt förbättringsarbete.
Vid dessa workshops kommer det ges en bakgrund till mätningen och återkoppling av resultat. Erfarenheter av genomförande av mätning och förbättringsarbete kommer presenteras och diskuteras genom goda exempel från verksamheter.

Årets tema är sår och arrangeras på fyra orter under veckorna 38-39.

Inbjudan, program och anmälan

Svenska HALT – Folkhälsomyndigheten

Kostnadsfri utbildning om antibiotikaresistens online

Kursen ges via Uppsala universitet, startdatum ej klart.

Mer information och intresseanmälan här