Regionala workshop HALT 2017

Svenska HALT är en punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer på särskilt boende. Syftet med mätningen är att stödja det lokala arbetet med att förebygga infektioner förvärvade på särskilt boende samt att optimera antibiotikaanvändningen.
En målsättning med dagen är att deltagarna kan organisera och genomföra en effektiv och välplanerad HALT-mätning. Syftet med workshoparna är att motivera alla kommuner att delta i den årliga mätningen Svenska HALT samt att stimulera till användning av resultaten i ett systematiskt förbättringsarbete.
Vid dessa workshops kommer det ges en bakgrund till mätningen och återkoppling av resultat. Erfarenheter av genomförande av mätning och förbättringsarbete kommer presenteras och diskuteras genom goda exempel från verksamheter.

Årets tema är sår och arrangeras på fyra orter under veckorna 38-39.

Inbjudan och program

Stramadagen 2017

10 maj 2017

Dagen arrangeras av Stramanätverket, Folkhälsomyndigheten och Programråd Strama med flera bidrag från lokala Stramagrupper.

Vi vänder oss till alla inom sjukvården som arbetar med eller är intresserade av arbetet mot antibiotikaresistens.

Innehåll

  • Vad kan och måste vi kunna göra för att klara framtidens antibiotikaresistens?
  • Hur ska data analyseras och återkopplas för att användas i verksamheten?
  • Vilka är verktygen för ett fortsatt arbete för en hållbar antibiotika­användning?
  • Hur är det egentligen med ESBLCARBA? Och ESBL i djur och natur? Och hur ska multiresistenta bakterier bäst behandlas?

Dessa frågor och många fler kommer att diskuteras under dagen. I vanlig ordning kommer vi också ha lokala bidrag som visar goda exempel på allt arbete som görs.

I år kommer vi även att ha en internationell föreläsare; Theo Verheij är professor i allmänmedicin vid universitet i Utrecht i Holland och bedriver världsledande forskning kring infektionssjukdomar och antibiotikaanvändning i primärvård. På Stramadagen kommer Theo att föreläsa om patientsäkerhet och infektionssjukdomar, där han kommer att föra en intressant diskussion kring att undvika och acceptera risker.

Varmt välkomna till Stramadagen 2017!
Information, anmälningssida och program finns nu tillgängligt på följande länk:

Långholmenutbildningen 16-17 mars 2017

Långholmenutbildningen – utbildning i aktuellt Stramaarbete – äger rum 16-17 mars 2017

Målgrupp för utbildningen är lokala Stramamedarbetare samt andra intresserade av Stramafrågor t ex Stramaambassadörer/kontaktpersoner på kliniker och vårdcentraler med flera.

Alla yrkesgrupper är välkomna såsom apotekare, läkare och sjuksköterskor från olika specialiteter

Utbildningen är som tidigare ett samarbete mellan Programråd Strama, Stramanätverket och Folkhälsomyndigheten

Vi ser gärna att samtliga landsting/regioner finns representerade.

Kostnadsfri utbildning om antibiotikaresistens online

Kursen ges via Uppsala universitet, startdatum ej klart.

Mer information och intresseanmälan här