Workshop Antibiotikaronder på sjukhus 5 februari 2019

Antibiotikaronder på utvalda sjukhusavdelningar är ett långsiktigt och prioriterat område för Nationella Strama och vi vet att många av er arbetar med det i praktiken.

Tisdagen den 5 februari 2019 så kommer vi att ordna en ny workshop i ämnet med fokus på erfarenhetsutbyte när det gäller utförande och uppföljning.

Workshopen hålls i Stockholm på Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, Solna

Sista anmälningsdag är 21 januari 2019

Program för dagen

Anmäl dig här

Långholmenutbildning 14-15 mars 2019

Långholmenutbildningen – utbildning i aktuellt Stramaarbete – äger rum 14-15 mars 2019.

Målgrupp för utbildningen är lokala Stramamedarbetare samt andra intresserade av Stramafrågor t ex Stramaambassadörer/kontaktpersoner på kliniker och vårdcentraler med flera.

Alla yrkesgrupper är välkomna såsom apotekare, läkare och sjuksköterskor från olika specialiteter.
Utbildningen är som tidigare ett samarbete mellan Nationella Strama, Stramanätverket och Folkhälsomyndigheten.

Vi ser gärna att samtliga landsting/regioner finns representerade.

Kursavgift 4500:- deltagaravgift, logi och måltider ingår.

Sista anmälningsdag 12 februari 2019

Preliminärt program för dagarna

Anmälan

Stramadagen 22 maj 2019

Dagen arrangeras av Stramanätverket, Folkhälsomyndigheten och Nationella Strama med flera bidrag från lokala Stramagrupper.

Nytt för 2019 är att dagen hålls i centrala Stockholm.

Program kommer