HALT-webbinarier hösten 2018

Veckorna 41-43 arrangeras fyra separata webbinarie tillfällen på totalt 40 minuter per gång.

Varje webbinarie kräver att de som deltar har förberett sig. Antigen genom att titta på en specifik förinspelad föreläsning/film (30 min) eller gå in i HALT- modulen och titta samt titta igenom metodbeskrivningen(protokollet).

Själva webbinariet består av två delar: en kortare, kondenserad föreläsning i realtid (15- 20 min) följt av öppen frågestund via chatt i realtid. Allt spelas in och publiceras på FOHM.

11 oktober, 14.00–14.40
Vad är HALT och varför mäter vi?
17 oktober, 14.00–14.40
Hur utför jag en mätning? Genomgång av metod och inmatning av data.
23 oktober, 14.00–14.40
Hur får jag ut enhetens resultat samt nationell data? Genomgång av modul samt öppen data.
25 oktober, 14.00–14.40
Att jobba med förbättringsarbete. Metoder och verktyg.

Inbjudan till webbinarier

Inbjudan till mätning

HALT-mätning kommer att ske under veckorna 46-47 (12-25 november)

Workshop om antibiotikaresistensdata ur ett empiriskt behandlingsperspektiv ”save the date – 22 november 2018”

Det allt tilltagande resistensutvecklingen kräver kontinuerlig övervakning av de antibiotikaresistensdata som ligger till grund för empiriska behandling av våra vanligaste infektioner.
Enkäter till såväl laboratorierna som Strama-ansvariga samt föregående års workshop har tydliggjort behovet av en gemensam årlig workshop i ämnet.
Dagen kommer att fokusera på resistensdata som genereras och återkopplas lokalt för att stödja den kliniskt verksamma kollegan i val av behandling och vilka data som bör finnas tillgängliga lokalt och nationellt idag och framöver. Data från Svebar kommer att bli en viktig del för att underlätta det lokala arbetet.
Workshopen hålls i Stockholm den 22 november 2018 och är kostnadsfri.

Inbjudan workshop

Anmälan senast 2 november 2018