HALT-webbinarier hösten 2018

Veckorna 41-43 arrangeras fyra separata webbinarie tillfällen på totalt 40 minuter per gång.

Varje webbinarie kräver att de som deltar har förberett sig. Antigen genom att titta på en specifik förinspelad föreläsning/film (30 min) eller gå in i HALT- modulen och titta samt titta igenom metodbeskrivningen(protokollet).

Själva webbinariet består av två delar: en kortare, kondenserad föreläsning i realtid (15- 20 min) följt av öppen frågestund via chatt i realtid. Allt spelas in och publiceras på FOHM.

11 oktober, 14.00–14.40
Vad är HALT och varför mäter vi? inspelning
Vad är HALT och varför mäter vi? pdf
17 oktober, 14.00–14.40
Hur utför jag en mätning? Genomgång av metod och inmatning av data. inspelning
Hur utför jag en mätning? pdf
23 oktober, 14.00–14.40
Hur får jag ut enhetens resultat samt nationell data? Genomgång av modul samt öppen data.
25 oktober, 14.00–14.40
Att jobba med förbättringsarbete. Metoder och verktyg.

Inbjudan till webbinarier

Film Urinvägsinfektion hos äldre – en (alltför) lätt diagnos?

Inbjudan till mätning

HALT-mätning kommer att ske under veckorna 46-47 (12-25 november)

Antibiotikaforum 15 november 2018

Antibiotikaforum är en möjlighet för intresserade från alla sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter.

Välkommen till det sjunde antibiotikaforumet med tema Förebyggande insatser!

Länk till program och anmälan

Workshop om antibiotikaresistensdata ur ett empiriskt behandlingsperspektiv 22 november 2018

Det allt tilltagande resistensutvecklingen kräver kontinuerlig övervakning av de antibiotikaresistensdata som ligger till grund för empiriska behandling av våra vanligaste infektioner.
Enkäter till såväl laboratorierna som Strama-ansvariga samt föregående års workshop har tydliggjort behovet av en gemensam årlig workshop i ämnet.
Dagen kommer att fokusera på resistensdata som genereras och återkopplas lokalt för att stödja den kliniskt verksamma kollegan i val av behandling och vilka data som bör finnas tillgängliga lokalt och nationellt idag och framöver. Data från Svebar kommer att bli en viktig del för att underlätta det lokala arbetet.
Workshopen hålls i Stockholm den 22 november 2018 och är kostnadsfri.

Inbjudan workshop

Anmälan senast 2 november 2018

Workshop Antibiotikaronder på sjukhus 5 februari 2019

Antibiotikaronder på utvalda sjukhusavdelningar är ett långsiktigt och prioriterat område för Nationella Strama och vi vet att många av er arbetar med det i praktiken.

Tisdagen den 5 februari 2019 så kommer vi att ordna en ny workshop i ämnet med fokus på erfarenhetsutbyte när det gäller utförande och uppföljning.

Workshopen hålls i Stockholm på Saturnus konferens vid Slussen.

Mer detaljerat program kommer att läggas upp här

Det går bra att redan nu anmäla sig