Genomförda möten/utbildningar

Användning och spridning av presentationsbilder från Stramas hemsida
De slutsatser och budskap som förmedlas i föreläsningar och presentationer är författarnas egna.
Materialet får användas fritt vid undervisnings- och utbildningstillfällen där deltagaravgift inte tas ut, men får inte användas i kommersiellt sammanhang utan särskild överenskommelse. Tag kontakt med Strama angående detta.
Material som laddats ner från Stramas hemsida skall användas med tydlig källhänvisning.

Workshops antibiotikaronder på sjukhus

Strukturerad uppföljning av antibiotikabehandling på sjukhus via antibiotikaronder är en viktig del av Antimicrobial Stewardship.
Workshopen innehöll en beskrivning av Antimicrobila Stewardship, Fredrik Resman från Malmö presenterade sina och Skånes erfarenheter av antibiotikaronder. Workshoparna innehöll även diskussion om målsättning, praktiskt genomförande, planering och ekonomi.
Göteborg 22/11, Jönköping 23/11, Stockholm 7/12 och Umeå 8/12

Regional workshop om svenska HALT v 39 och 40 2016

Svenska HALT är en punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer på särskilt boende. Syftet med mätningen är att stödja det lokala arbetet med att förebygga infektioner förvärvade på särskilt boende samt att optimera antibiotikaanvändningen.
En målsättning med dagen är att deltagarna kan organisera och genomföra en effektiv och välplanerad HALT-mätning. Syftet med workshoparna är att motivera alla kommuner att delta i den årliga mätningen Svenska HALT samt att stimulera till användning av resultaten i ett systematiskt förbättringsarbete.
Vid dessa workshops kommer det ges en bakgrund till mätningen och återkoppling av resultat. Erfarenheter av genomförande av mätning och förbättringsarbete kommer presenteras och diskuteras genom goda exempel från verksamheter.
Workshopen i Stockholm spelades in, filmen hittar du på SKLplay

Material som visades under dagen finner du nedan genom att klicka på knappen ”Visa/dölj filer”

Se mer information om HALT på Folkhälsomyndighetens hemsida

Infektionsveckan 2016

Material från Infektionsveckan i Helsinborg 23-27 maj finns på Infektionsläkarnas hemsida
infektion.net

Stramadagen 11 maj 2016

Långholmen 17-18 mars 2016

Stramautbildning på Långholmen 17-18 mars 2016. Presentationer från den nationella utbildningen för stramamedarbetare på Långholmen. Detta är en fortsättning på de kurser som tidigare har hållits på Wiks herrgård i Uppsala