Utbildningar/möten

Strama arrangerar varje år utbildningsmöten och temadagar dit alla som är intresserade av antibiotika och resistensfrågor bjuds in. Dessa dagar annonseras i kalendariet på första sidan.

Utbildningsdagarna är helt fristående från läkemedelsindustrin, både i form av deltagare och föreläsare. Avsikten är att professionen ska mötas och kunna ha en öppen diskussion om det senaste inom läkemedelsanvändning, diagnostik, resistens etc.

Stramas temadagar vänder sig till olika målgrupper inom medicin, vård och omsorg. Dessa arrangeras nationellt eller lokalt, ibland på flera platser i landet.

Webutbildning - Antibiotikasmart

Webbutbildning för läkare och sjuksköterskor som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Fokus ligger på den praktiska handläggningen av patienter och baseras på patientfall. Det finns fall både med inriktning på primärvård och slutenvård. Kursen innehåller också en teoridel samt ett diagnostiskt och avslutande kunskapstest. Hela webutbildningen tar ungefär 40 minuter att genomföra,  men går att fördela på fler tillfällen. Framtagen av SKL och Strama (Strama Stockholm m fl Stramagrupper har varit med) i samarbete. Får användas fritt av alla.

Länk till antibiotikasmart