Lokalt framtaget informationsmaterial

På denna sida visas exempel på profilprodukter framtagna av olika landsting.

Informationsmaterial från Västra Götalandsregionen via länk Klicka här

  • Tandvårdskort Strama
  • Minskad användning av antibiotika vid tandvård (folder, affisch)