Vårdprogram

Vårdprogram2017/09/15

Nytt vårdprogram CDI

Ett nytt vårdprogram för diagnostik, behandling och profylax vid Clostridium difficile-associerad diarrésjukdom framtaget på uppdrag av Svenska Infektionsläkarföreningen…

Läs mer