Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete

Bildades 1 januari 2015 och är ett rådgivande organ till Folkhälsomyndigheten. Dess ledamöter och ordförande utses av Folkhälsomyndigheten.

Från 2016-01-01 har samverkansgruppen följande sammansättning:

Namn Förening/Organisation
Andreas Lägermo Svensk förening för vårdhygien, Hygiensjuksköterskesektionen
Astrid Lundevall Stramanätverket
Bodil Lund Tandvårdsstrama
Carl-Johan Fraenkel Svensk förening för vårdhygien, Läkarsektionen
Charlotta Hagstam Programråd Strama
Christina Åhren Föreningen för klinisk mikrobiologi
Hans Fredlund Stramanätverket
Håkan Hanberger Referensgruppen för antibiotikafrågor
Jesper Ericsson Infektionsläkarföreningen
Katarina Hedin Svensk förening för allmänmedicin
Lars Blad Smittskyddsläkarföreningen
Mattias Eknefelt Programråd Strama
Stephan Stenmark Programråd Strama
Torsten Morell Svensk förening för allmänmedicin