Nyheter

Rapport2018/10/29

Säkerhetsvarning för kinoloner

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) rekommenderar begränsningar i användningen av systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika efter…

Läs mer