2018/10/15

Workshop om antibiotikaresistensdata ur ett empiriskt behandlingsperspektiv 22 november 2018

Den allt tilltagande resistensutvecklingen kräver kontinuerlig övervakning av de antibiotikaresistensdata som ligger till grund för empiriska behandling av våra vanligaste infektioner.
Enkäter till såväl laboratorierna som Strama-ansvariga samt föregående års workshop har tydliggjort behovet av en gemensam årlig workshop i ämnet.
Dagen kommer att fokusera på resistensdata som genereras och återkopplas lokalt för att stödja den kliniskt verksamma kollegan i val av behandling och vilka data som bör finnas tillgängliga lokalt och nationellt idag och framöver. Data från Svebar kommer att bli en viktig del för att underlätta det lokala arbetet.

Workshopen hålls i Stockholm den 22 november 2018 och är kostnadsfri.

Inbjudan Workshop 22 november 2018

Anmälan senast 2 november 2018


Workshop