2017/09/20

Workshop om resistensdata 7 november 2017

Programråd Strama och Folkhälsomyndigheten  arrangerar gemensamt en dag om antibiotikaresistensdata ur ett empiriskt behandlingsperspektiv i Stockholm 7 november mellan 10.00-15.00 på SKL/Saturnus . Dagen är kostnadsfri och lunch serveras.

Målgrupp: Kliniska mikrobiologer samt Stramaverksamma läkare med intresse för antibiotikaresistensdata ur ett empiriskt behandlingsperspektiv och hur dessa bäst ska tas fram.

Reservera dagen, preliminärtprogram och möjlighet att anmäla sig redan nu

 

 


Workshop