2017/10/26

Workshop om ”antibiotic stewardship” på sjukhus 18 april 2018

Allt fler Stramagrupper har eller planerar för att öka strama-insatserna på våra sjukhus – en viktig del i detta arbete är antibiotikaronder. Dagen kommer helt att fokusera på stramafrågor för att öka och utvärdera följsamheten till behandlingsriktlinjerna inom sluten vård.

Anmälan görs senast 28 mars 2018 och är kostnadsfri

Program och anmälan

 


Workshop