2017/12/04

Workshop om ”antibiotic stewardship” på sjukhus 18 april 2018

”save the date – 18 april 2018”

Allt fler Stramagrupper har eller planerar för att öka strama-insatserna på våra sjukhus – en viktig del i detta arbete är antibiotikaronder. Dagen kommer helt att fokusera på stramafrågor för att öka och utvärdera följsamheten till behandlingsriktlinjerna inom sluten vård.
Anmälan kan göras redan nu.

Se vidare under kommande utbildningar

 


Workshop