2018/10/15

Workshop Antibiotikaronder på sjukhus 5 februari 2019

Antibiotikaronder på utvalda sjukhusavdelningar är ett långsiktigt och prioriterat område för Nationella Strama och vi vet att många av er arbetar med det i praktiken.

Tisdagen den 5 februari 2019 så kommer vi att ordna en ny workshop i ämnet med fokus på erfarenhetsutbyte när det gäller utförande och uppföljning.

Workshopen hålls i Stockholm på Saturnus konferens vid Slussen.

Detaljerat program kommer

Det går bra att redan nu anmäla sig


Workshop