2017/10/25

Workshop om svenska HALT hösten 2017

Svenska HALT är en punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer på särskilt boende. Syftet med mätningen är att stödja det lokala arbetet med att förebygga infektioner förvärvade på särskilt boende samt att optimera antibiotikaanvändningen.

Årets tema är sår och hålls under vecka 38 och 39.

Se vidare under kommande utbildningar


HALT