2018/10/09

Långholmenutbildningen 14-15 mars 2019

Långholmenutbildningen – utbildning i aktuellt Stramaarbete – äger rum 14-15 mars 2019

Målgrupp för utbildningen är lokala Stramamedarbetare samt andra intresserade av Stramafrågor t ex Stramaambassadörer/kontaktpersoner på kliniker och vårdcentraler med flera.

Alla yrkesgrupper är välkomna såsom apotekare, läkare och sjuksköterskor från olika specialiteter

Utbildningen är som tidigare ett samarbete mellan Nationella Strama, Stramanätverket och Folkhälsomyndigheten

Vi ser gärna att samtliga landsting/regioner finns representerade.

Kursavgift 4500:- deltagaravgift, logi och måltider ingår.

Sista anmälningsdag 12 februari 2019

Preliminärt program för dagarna

Anmälan


Utbildning