Lokala rekommendationer

Norrbottens län: Öppenvård- och slutenvårdsrekommendationer
Västerbottens län: Riktlinjer för antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus 2015 VLL
Terapirekommendationer för öppenvård
Västernorrlands län: Rekommendationer
Region Jämtland-Härjedalen: Z-läkemedel
Empirisk antibiotikabehandling hos vuxna vid AKM ÖstersundPDF
Region Gävleborg: Rekommendationer för öppenvård, slutenvård, tandvård och veterinär
Dalarnas län: Antibiotikarekommendationer
Värmlands län: Terapirekommendationer
Region Örebro län: Rekommendationer för öppenvård, slutenvård och profylax
Region Västmanland: Antibiotikarekommendationer
Uppsala län: Rekommenderade läkemedel
Rekommendationer för empirisk antibiotikaterapi för slutenvård juni 2013
Stockholms län:  Kloka listan infektioner  Vårdprogram
Södermanlands län: Reklistan
Västra Götalandsregionen: Vård- och behandlingsprogram
Region Östergötland: Reklista
Empirisk antibiotikabehandling vi intensivvårdskrävande infektioner
Empirisk antibiotikabehandling på akuten av vanliga icke intensivvårdskrävande infektioner
Region Jönköpings län: Fakta allmänt kliniskt kunskapsstöd infektion och smittskydd
Riktlinjer för antibiotikabehandlingbehandling (öppenvård)
Kalmar län: Rekommenderade läkemedel i Kalmar
Region Gotland: Rekommenderade läkemedel
Region Halland: Terapirekommendationer öppen och sluten vård
Region Kronoberg: Antibiotikaguide
Region Skåne: Antibiotikaval öppenvård
Blekinge län: Antibiotikaval öppenvård