Strama Nationell

En app med behandlingsrekommendationer för infektioner hos vuxna på sjukhus och innehållet från ”Regnbågshäftet” i en primärvårdsflik är nu tillgänglig.
Du kan hitta appen genom att söka på Strama Nationell i App Store el på Google Play Store eller direkt med QR-koden.
Vissa tabeller är lättare att läsa om man har telefonen i liggande läge.

Här kan du läsa Strama Nationell i web-version